POWROTY

Tekst szanty „Powroty” bazuje na ogólnodostępnych w internecie opracowaniach. Akordy(chwyty na gitarę) zostały sprawdzone i dobrze brzmią z tekstem. Tekst i akordy został umieszczone w celach czysto edukacyjnych. Udanego szantowania, ahoj.

 

Boję się nieba w Twoich oczach, D
Jeszcze drżysz ze zmęczenia i potu, G
Świat chcesz dzielić na białe i czarne, A
Miły, boję się Twoich powrotów. GD

Boję się chmur nad Twoim czołem, D
Kiedy ręce do krwi otarte G
Dumnie kładziesz przede mną na stole, A
Miły, boję się Twoich powrotów. GD

Drżysz jeszcze, oczy zamglone, G
Zrobisz wszystko, o co poproszę, A
Muszę wierzyć, przecież mnie kochasz. h
Krótka chwila i wracasz, G
Krótka chwila i wracasz, A
Krótka chwila i wracasz na morze. GD

Boję się morza w Twoich myślach, D
Kiedy jesteś do drogi już gotów, G
Leżysz przy mnie, oczy otwarte, A
Miły, boję się Twoich powrotów. GD