POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rejestracja

W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje dobrowolnie swoje dane osobowe takie jak : imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te są weryfikowane i w każdej chwili na wniosek Użytkownika mogą być usunięte. Rejestracja jest równocześnie wyrażeniem zgody na otrzymywanie od P.P.”W.Jakubowski” zeglujznami.pl listów elektronicznych o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Kontakt

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika na www.zeglujznami.pl jest Przedsiębiorstwo Prywatne „W.Jakubowski” które przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

P.P.”W.Jakubowski” przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym zeglujznami.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez P.P.”W.Jakubowski” w celach statystycznych i marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, które dzialały na szkodę zeglujznami.pl ze względu na zachowania niezgodne z regulaminem, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Odsyłacze do innych stron internetowych

P.P.”W.Jakubowski” nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w zeglujznami.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego na zeglujznami.pl odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika

P.P.”W.Jakubowski” zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w zeglujznami.pl.

P.P.”W.Jakubowski” może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.Kontakt

Zaistniałe pytania oraz wszelkie wątpliwości odnośnie Regulaminu oraz Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: zeglujznami_jakubowskiwojciech@wp.pl